Občina Škofja Loka, Zgodovinski arhiv Ljubljana in Muzejsko društvo Škofja Loka
vabimo na spominski večer

FRANCE ŠTUKL (1942–2022)
POSLEDNJI POZDRAV ŠKOFJI LOKI
s predstavitvijo njegove knjige STRGANKE IN POSTRGANKE.

Dr. France Štukl je vse svoje življenje, razen nekaj najzgodnejših let, preživel v Škofji Loki in ta ga je za vedno zaznamovala. Z gotovostjo pa lahko trdimo tudi obratno. S svojim delovanjem je neminljiv pečat kraju na sotočju dveh Sor vtisnil tudi dr. Štukl; tako s svojo poklicno potjo, kakor s prostočasnimi aktivnostmi, ki so se prepletale s predanostjo tisočletnemu mestu, njegovi zgodovini in Škofjeločanom.
Častni občan Občine Škofja Loka (2014), prejemnik Aškerčevega priznanja za življenjsko delo (2012) in častni član Muzejskega društva Škofja Loka (2008), je bil izvrsten in iskriv pripovedovalec, svoje zgodbe v loškem narečju je vedno rad začinil z njemu lastno in prepoznavno hudomušnostjo. Bil je prava loška legenda in neizčrpna enciklopedija, svoje bogato vedenje pa je rad delil z drugimi, zapustil nam ga je v številnih prispevkih in monografijah. Letos je dopolnil 80 let in ob njegovem jubileju so Občina Škofja Loka, Zgodovinski arhiv Ljubljana – Enota Škofja Loka in Muzejsko društvo Škofja Loka pripravili izid njegove knjige loških zgodb z naslovom Strganke in postrganke. Njenega izida avtor žal ni učakal.

Spominu na velikega Ločana se bomo poklonili 27. januarja 2023, ob 19. uri, v Sokolskem domu v Škofji Loki.

Na spominskem večeru boste lahko kupili knjigo.

Prijazno vabljeni!