POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA V LETIH 2012 IN 2013

Od 22. do 24. oktobra bo v Ljubljani 37. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije, katerega član je tudi Muzejsko društvo Škofja Loka ( Program zborovanja ZZDS ) .

Predsednik Zveze zgodovinskih društev je naš someščan dr. Matevž Košir, sodelavec Arhiva Slovenije, ki je nedavno postal član uredniškega odbora Loških razgledov.

V okviru zborovanja bo izveden tudi redni zbor članov zveze, na katerem so predstavljena tudi poročila o delovanju posameznih društev.

Poročilo Muzejskega društva Škofja Loka za leti 2012 in 2013, s katerim se člani društva seznanite na vsakoletnem zboru članov je v priloženem dokumentu.

Poročilo o delovanju za leti 2012 in 2013Od 22. do 24. oktobra bo v Ljubljani 37. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije, katerega član je tudi Muzejsko društvo Škofja Loka ( Program zborovanja ZZDS ) .

Predsednik Zveze zgodovinskih društev je naš someščan dr. Matevž Košir, sodelavec Arhiva Slovenije, ki je nedavno postal član uredniškega odbora Loških razgledov.

V okviru zborovanja bo izveden tudi redni zbor članov zveze, na katerem so predstavljena tudi poročila o delovanju posameznih društev.

Poročilo Muzejskega društva Škofja Loka za leti 2012 in 2013, s katerim se člani društva seznanite na vsakoletnem zboru članov je v priloženem dokumentu.

Poročilo o delovanju za leti 2012 in 2013