PODALI SMO PREDLOG ZA POIMENOVANJE NOVEGA TRGA PRED UPRAVNO ENOTO ZA PASIJONSKI TRG

Komisija za izbiro predloga za poimenovanje novega trga pred upravno enoto v Škofji Loki, ki jo je imenoval župan Občine mag. Miha Ješe, je v Loškem glasu v torek, 31. januarja 2017 objavila Poziv javnosti k predložitvi predlogov za poimenovanje novega trga pred upravno enoto v Škofji Loki.

Komisijo sestavljajo mag. Melita Rebič (predsednica) in člani: Tine Radinja, mag. Robert Strah, Tatjana Bernik in Urška  Nardoni.

Iz poziva je razvidno, da gre samo za poimenovanje prostora oziroma površine pred upravno enoto Škofja Loka, ne pa tudi za stavbe ob prostoru oziroma površini.

Muzejsko društvo Škofja Loka,   Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka, Kapucinski samostan Škofja Loka, Alojzij Pavel Florjančič, urednik Pasijonskih doneskov,  in Borut Gartner, režiser uprizoritve Škofjeloškega pasijona 2009 smo podali predlog, da se novi trg pred upravno enoto v Škofji Loki poimenuje

PASIJONSKI TRG


Utemeljitev:

Škofjeloški pasijon, kot največji loški kulturni biser, je bil 1. decembra 2016 vpisan na UNESCO-v Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Menimo, da je poimenovanje novega trga priložnost, da v mestu Škofja Loka tudi navzven trajno obeležimo Škofjeloški pasijon in ta pomemben dogodek, ki je naše mesto vpisal na svetovni zemljevid najpomembnejših kulturnih dosežkov človeštva.

Na novem trgu je eno od štirih prizorišč uprizoritev Škofjeloškega pasijona, kar poimenovanju daje še dodatno sporočilo. Pomemben vidik pasijona je sodelovanje velike množice pasijoncev in Pasijonski trg bo mesto srečevanj ljudi, saj se na njem že sedaj, še bolj pa po njegovi prenovi, večkrat letno pripravljajo razne družabne prireditve, ki bodo ljudi spominjale na največji loški biser.

Pobudniki hkrati predlagamo, da se na vzhodnem robu novega Pasijonskega trga uredi Pasijonsko obeležje, ki bo mimoidoče spominjalo na Škofjeloški pasijon. S postavitvijo pasijonskega obeležja bo Pasijonski trg dobil še večjo sporočilnost in pomen.

Pasijonski trg bo tudi pomembna točka na Pasijonski poti, ki se načrtuje v starem mestnem jedru Škofje Loke in bo obiskovalce popeljala po najpomembnejših točkah zgodovine in uprizoritev Škofjeloškega pasijona.