Pobudi Muzejskega društva za Loški muzej: prenova Zbirke novejše zgodovine in Klub prijateljev Loškega muzeja

MD SKL

Odborniki loškega Muzejskega društva so na svoji seji februarja 2021 sprejeli dve pobudi, s katerimi se je nato društvo obrnilo na Loški muzej. Z njima želi društvo vodstvo muzeja spodbuditi k prenovi Zbirke novejše zgodovine na Loškem gradu, ki bo ustrezala spoznanjem stroke o polpretekli zgodovini na Škofjeloškem, in v povezavi z vlogo Muzejskega društva pri nastajanju Loškega muzeja in njegovih prvih zbirk tudi k aktivnejšemu pristopu muzeja do članov Muzejskega društva pri nastajajočem Klubu prijateljev Loškega muzeja.

Pobudi Muzejskega društva je predsednica društva ga. Helena Janežič Loškemu muzeju posredovala v obliki dopisa (2021_03_01 Muzejske zbirke, Predlog MD za LM). Odgovor muzeja na pobudi je društvo prejelo maja 2021 (2021_05_25 Muzejske zbirke, Odgovor LM). Pismo direktorice Loškega muzeja ge. Saše Nabergoj objavljamo z njenim soglasjem.

Vabljeni k branju!