PISMO IZVRŠNEGA ODBORA ČLANOM DRUŠTVA IN ŠIRŠI JAVNOSTI V ZVEZI Z ZAVRNITVIJO PREDLOGA ZA PODELITEV ZLATEGA GRBA MUZEJSKEMU DRUŠTVU ŠKOFJA LOKA

Člani izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka (MD) so na 2. redni seji, ki je bila v torek, 30. maja 2017, razpravljali o odločitvi Komisije za volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Škofja Loka, da Muzejsko društvo Škofja Loka ni primerno za prejem Zlatega grba Občine Škofja Loka, ki so ga ob 80-letnici delovanja društva predlagale loške in slovenske kulturne ustanove ter častni občani dr. Aleksandra Kornhauser Frazer, Ivan Oman in dr. France Štukl.

Člani izvršnega odbora so bili negativno presenečeni in razočarani nad tako odločitvijo, še zlasti zaradi razlogov, ki so prišli v javnost, saj vsebinske utemeljitve Komisija ni podala. Glavni razlog naj bi namreč bil, da MD ni primerno za prejemnika Zlatega grba, ker se v zadnjih letih preveč ukvarja s “polpreteklo zgodovino”, dodaten razlog pa slabo vodenje društva, nesoglasja v društvu, ki naj bi se posledično odražale v zmanjševanju števila članov MD.

Člani so se odločili, da (tudi zaradi določenih neresnic) članom MD in širši javnosti posredujejo javno pismo, ki ga lahko preberete tukaj: Dopis članom MD Zlati grb

Člani MD so pismo prejeli skupaj z vabilo za predstavitev nove številke Loških razgledov 63/2016, širši javnosti pa je posredovano z objavo na spletni strani in sporočilom loškim in slovenskim medijem.