Ostala knjižna dela

Muzejsko društvo Škofja Loka v okviru svojega poslansta – skrb za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine na širšem Loškem ozemlju – izdaja in sodeluje pri izdajanju literature, ki je povezana z ozemljem nekdanjega Loškega gospostva.

Naslovnica knjige dr. Pavle Blaznik: Škofja Loka in Loško gospostvo

Ob praznovanju 1000-letnice prve omembe Škofje Loke (1973) je izšla knjiga z neprecenljivo vrednostjo za raziskovalce Škofje Loke in njene preteklosti:

Škofja Loka in Loško gospostvo, avtorja dr. Pavla Blaznika.

To monumentalno delo je naravnost vzorčno in najpopolnejše popisuje regionalno, predvsem agrarno zgodovino na Slovenskem. Za Loko je nepogrešljiv domoznanski temelj.

Od aprila 2011 dalje je knjiga dostopna v digitalni obliki na portalu Digitalne knjižnice Slovenije (povezava).

Naslovnica knjige France Planina: Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino

V istem letu je izšla monografija Franceta Planine, Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino.

To je knjiga, ki je doživela že tri izdaje ter podaja naravne, zgodovinske, gospodarske in kulturne značilnosti Loke in okolice.

Od aprila 2011 dalje je knjiga dostopna v digitalni obliki na portalu Digitalne knjižnice Slovenije (povezava).

Naslovnica knjige Zamorc s krono

Leto 1997 zaznamuje nastanek kataloga ob istoimenski razstavi avtorja Petra Hawline, Zamorc s krono.

To je “blagovna znamka”, ki je nekdaj bolj združevala osrednji del Evrope kot danes zlate zvezde Evropske unije. Gre za vsebinsko in oblikovno izvirno delo.

Istega leta je Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka ob praznovanju 60-letnice društva izdala knjižico Profesorski ceh in Muzejsko društvo v Škofji Loki. Prinaša kopico koristnih informacij o ustanovnih članih društva in njihovi publicistični dejavnosti.

Bibliografija profesorja Franceta Planine, ki jo je prav tako pripravila in izdala Knjižnica Ivana Tavčarja v letu 2001, bogati s podrobnim pregledom življenja in dela enega ustanovnih in častnih članov društva.

Naslovnica knjige France Stele Pisana Loka Škofja Loka

V letu 2008 je Muzejsko društvo ob praznovanju 70-letnice izdalo fotomonografijo Pisana Loka Škofja Loka avtorja Fraceta Steleta.

Knjiga predstavlja sodobno, imenitno fotomonografijo velikega formata tisočletnega mesta z bogato kulturno zgodovino.

Knjigo lahko naročite v naši spletni trgovini.

Leta 2013 smo v sodelovanju z založbo Modrijan iz Ljubljane izdali knjižno monografijo IVE ŠUBIC, slikar Poljanske doline.

Urednik knjige je dr. Tomaž Krpič, avtorji strokovnih prispevkov pa: dr. Nadja Zgonik, dr. Miklavž Komelj, Barbara Borčič, Saša Bučan, dr. Tomaž Krpič in Janko Štampfl.

Knjigo lahko naročite v spletni trgovini založbe Modrijan.The Museum Socitey Škofja Loka as part of its mission issues and participates in publishing literature associated with the former territory of Loka’s dominion.

At the 1000th anniversary of the first mention of Škofja Loka (1973) a book with inestimable value for researchers of Škofja Loka and its past was published – Škofja Loka in Loško gospostvo, by Pavel Blaznik.. This monumental work is certainly the most complete model and it perfectly describes regional, primarily agrarian history of Slovenia. It is an indispensable cornerstone of local history for Škofja Loka. The book is available online.

In the same year France Planina’s monography was published – Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino. It is a book already having its third edition, providing natural, historical, economic and cultural characteristics of Škofja Loka and its surrounding areas. The book is available online.

In 1997 an exhibition Zamorc s krono by Peter Hawlina took place and a catalogue carrying the same name was prepared. It is a “brand” which used to unite the central part of Europe more than today the golden stars of European Union do. It is of original content and design.

In the same year, at 60th anniversary of the Association a booklet Profesorski ceh in Muzejsko društvo v Škofji Loki was published by library Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka. It brings lots of useful information about founding members and their publishing activities.

Bibliography of professor France Planina, as well prepared and published by Knjižnica Ivana Tavčarja in 2001, is a rich and detailed life and work overview of one of the cofounding and honorary members of the MSŠL.

In year 2008 when The Museum Association Škofja Loka was celebrating its 70th anniversary, photo-monography Pisana Loka Škofja Loka by France Stele was published. It presents a contemporary, excellent large-format photo-monograph of a city with a rich cultural heritage.