ORGANI DRUŠTVA

PREDSEDNICA (mandat 2020 – 2023):
Helena Janežič

ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA (mandat 2020 – 2023):
dr. Milena Alič (stiki z Občino Gorenja vas Poljane)
mag. Ambrož Demšar 
Elizabeta Eržen Podlipnik
(skrbnica Blaznikovih večerov)
Mojca Ferle 
(članica sveta zavoda Loški muzej)
mag. Aleksander Igličar (blagajnik)
Blaž Karlin (skrbnik spletne strani)
Štefan Kržišnik (tajnik)
Marija Lebar
(urednica Loških razgledov)
Saša Nabergoj (predstavnica Loškega muzeja Škofja Loka)
Judita Šega (podpredsednica, predstavnica Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enota v Škofji Loki, članica uredniškega odbora Loških razgledov)
Jože Štukl, mag. (vsebinska priprava izletov)
Jernej Tavčar (stiki z Občino Škofja Loka)

ČLANI NADZORNEGA ODBORA (mandat 2020 – 2024):
Tone Bogataj
Vincencij Demšar
Jure Svoljšak

ČLANI ČASTNEGA RAZSODIŠČA (mandat 2020 – 2024)
Alojzij Pavel Florjančič 
Andrej Pipp
Andrej Rant