ODGOVOR ALOJZIJA FLORJANČIČA NA RAZPRAVO MARKA VRANIČARJA

Na 3. seji izvršnega odbora so se odborniki seznanili s pismom oz. odgovorom člana Alojzija Pavla Florjančiča na razpravo člana Marka Vraničarja, ki ga je prebral na zboru članov društva 26. marca 2014, in je bilo kot priloga k zapisniku zbora članov objavljeno na spletni strani društva 29. aprila 2014.

Odborniki so se strinjali, da se zaradi objektivne informiranosti članov društva in  obiskovalcev spletnih strani, pismo v celoti objavi na spletnih straneh društva.

Zaradi lažjega sledenja odgovorom, razpravo člana Marka Vraničarja ponovo objavljamo.

2014_10_9 Florjančić – odgovor Vraničar

2014_03_26_razprava M. Vranicar -1. del

2014_03_26 Razprava M. Vraničar-2.delNa 3. seji izvršnega odbora so se odborniki seznanili s pismom oz. odgovorom člana Alojzija Pavla Florjančiča na razpravo člana Marka Vraničarja, ki ga je prebral na zboru članov društva 26. marca 2014, in je bilo kot priloga k zapisniku zbora članov objavljeno na spletni strani društva 29. aprila 2014.

Odborniki so se strinjali, da se zaradi objektivne informiranosti članov društva in  obiskovalcev spletnih strani, pismo v celoti objavi na spletnih straneh društva.

Zaradi lažjega sledenja odgovorom, razpravo člana Marka Vraničarja ponovo objavljamo.

2014_10_9 Florjančić – odgovor Vraničar

 
2014_03_26_razprava M. Vranicar -1. del

2014_03_26 Razprava M. Vraničar-2.del