OBČINSKI SVETNIKI OBČINE ŠKOFJA LOKA NISO ODLOČALI O SPOMINSKEM DNEVU

V četrtek, 19. januarja 2017 je bila 19. redna seja Občinskega sveta Občine  Škofja Loka (OS).

Na predlaganem dnevnem redu je bila pod 10.  točko predvidena Obravnava Odloka o spremembi Odloka o grbu, zastavi, prazniku in pečatu Občine Škofja Loka. Točka je bila na dnevni red uvrščena na pobudo Iniciative za demokratični socializem IDS), ki je predlagala, da se v odlok doda dan spomina.

Na začetku seje je bila navedena točka umaknjena z dnevnega reda, saj matični odbor, to je Statutarno pravna komisija OS, na svoji 11. redni seji, ki je bila v sredo, 11. januarja 2017, omenjene pobude ni podprl.

Kot je znano, se je na pobudo IDS odzvalo tudi Muzejsko društvo Škofja Loka (MD), ki je v javni pobudi predlagala, da se 10. december razglasi za spominski dan Občine Škofja Loka na žrtve vseh vojn.

Javno pobudo MD lahko v celoti preberete v priloženem dokumentu: 2017_01_09-javna-pobuda