OBČINSKI SVET JE DR. FRANCETU ŠTUKLU PODELIL NAZIV ČASTNI OBČAN IN PODELIL OBČINSKE NAGRADE 2014

Občinski svet Občine Škofja Loka je na svoji 33. redni seji, ki je bila v sredo, 19. junija 2014

dr. Francetu ŠTUKLU podelil naziv častni občan
in podelil občinske nagrade za leto 2014.

Dr. France Štukl je bil za častnega občana imenovan za njegovo dolgoletno delovanje na področju arhivistike ter izjemnega poznavanja in zapisovanja zgodovine loških krajev in ljudi.

Predlog je podalo Muzejsko društvo Škofja Loka, podprli pa so ga Loški muzej, Zgodovinski arhiv Ljubljana enota v Škofji Loki, Knjižnica Ivana Tavčarja in Športna zveza Škofja Loka.

Dr. France Štukl je častni član Muzejskega društva Škofja Loka, član uredniškega odbora Loških razgledov, od leta 1997 do 1999 pa je bil predsednik društva.

Vsebinsko utemeljitev za imenovanje dr. Franceta Štukla za častnega občana, ki jo jepripravila Judita Šega, lahko preberete tukaj.

Občinske nagrade za leto 2014 so prejeli:

ZLATI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA

Šolski center Škofja Loka – za 125-letno poklicno in strokovno izobraževanje v Škofji Loki (vsebinska utemeljitev).

SREBRNI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA:

Duič Miro – za večletno uspešno in družbeno pomembno delo ter za zgledne uspehe in požrtvovalnost na posameznih področjih družbenega življenja.

Loški muzej Škofja Loka – za izredno uspešno in družbeno pomembno delo na področju kulture in za izjemno muzejsko razstavo Znanje je luč

BRONASTI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA prejme:

Jelšik Jan, Tabor-Češka – za dolgoletno požrtvovalno in nesebično delo ter velike zasluge za mednarodno povezovanje Škofje Loke in mesta Tabor.

Muzejsko društvo Škofja Loka je bilo predlagatelj za podelitev zlatega grba Šolskemu centru Škofja Loka, podprlo pa je predlog za podelitev srebrnega grba Loškemu muzeju Škofja Loka.

Občinske nagrade bodo podeljene na slovesni akademiji ob občinskem prazniku Občine Škofja Loka, ki bo v soboto, 28. junija 2014 ob 19.30 uri na Loškem gradu.

Občinski svet Občine Škofja Loka je na svoji 33. redni seji, ki je bila v sredo, 19. junija 2014

dr. Francetu ŠTUKLU podelil naziv častni občan
in podelil občinske nagrade za leto 2014.

Dr. France Štukl je bil za častnega občana imenovan za njegovo dolgoletno delovanje na področju arhivistike ter izjemnega poznavanja in zapisovanja zgodovine loških krajev in ljudi.

Predlog je podalo Muzejsko društvo Škofja Loka, podprli pa so ga Loški muzej, Zgodovinski arhiv Ljubljana enota v Škofji Loki, Knjižnica Ivana Tavčarja in Športna zveza Škofja Loka.

Dr. France Štukl je častni član Muzejskega društva Škofja Loka, član uredniškega odbora Loških razgledov, od leta 1997 do 1999 pa je bil predsednik društva.

Vsebinsko utemeljitev za imenovanje dr. Franceta Štukla za častnega občana, ki jo jepripravila Judita Šega, lahko preberete tukaj.

Občinske nagrade za leto 2014 so prejeli:

ZLATI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA

Šolski center Škofja Loka – za 125-letno poklicno in strokovno izobraževanje v Škofji Loki (vsebinska utemeljitev).

SREBRNI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA:

Duič Miro – za večletno uspešno in družbeno pomembno delo ter za zgledne uspehe in požrtvovalnost na posameznih področjih družbenega življenja.

Loški muzej Škofja Loka – za izredno uspešno in družbeno pomembno delo na področju kulture in za izjemno muzejsko razstavo Znanje je luč

BRONASTI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA prejme:

Jelšik Jan, Tabor-Češka – za dolgoletno požrtvovalno in nesebično delo ter velike zasluge za mednarodno povezovanje Škofje Loke in mesta Tabor.

Muzejsko društvo Škofja Loka je bilo predlagatelj za podelitev zlatega grba Šolskemu centru Škofja Loka, podprlo pa je predlog za podelitev srebrnega grba Loškemu muzeju Škofja Loka.

Občinske nagrade bodo podeljene na slovesni akademiji ob občinskem prazniku Občine Škofja Loka, ki bo v soboto, 28. junija 2014 ob 19.30 uri na Loškem gradu.