NOVI ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA DRUŠTVA SO IMENOVALI PODPREDSEDNICO, TAJNIKA IN BLAGAJNIKA DRUŠTVA

V torek, 18. aprila 2017 se je sestal novoizvoljeni izvršni odbor Muzejskega društva Škofja Loka, ki ima mandat do marca 2020.

Na zboru članov so bili v izvršni odbor izvoljeni: dr. Milena Alič, Ambrož Demšar, Mojca Ferle, Helena Janežič, Blaž Karlin, Štefan Kržišnik, Biljana Ristić, mag. Jože Štukl in Jernej Tavčar.  

Članice izvršnega odbora so tudi Marija Lebar, kot urednica Loških razgledov, Saša Nabergoj kot predstavnica Loškega muzeja in Judita Šega, kot predstavnica Zgodovinskega arhiva Ljubljana, enota Škofja Loka.

Člani izvršnega odbora so za podpredsednico društva imenovali Heleno Janežič. za tajnika Štefana Kržišnika, za blagajnika pa Ambroža Demšarja.

Člani so se seznanili tudi s prenovljenimi Pravili društva, ki bodo poslani v pregled Upravni enoti Škofja Loka.

Člani so se seznanili tudi s prireditvami v naslednjem obdobju:

četrtek, 11. maj 2017: Blaznikov večer Krekovo zadružništvo v povezavi s sodobnim lastništvom zaposlenih
sobota, 27. maj 2017: Pasijonke – izvedba glasbenega dela v Nunski cerkvi
sreda, 14. junij 2017:  Predstavitev Loških razgledov 63/2016