Nova knjiga: PRIPOVEDNIK LOJZE ZUPANC

Lojze Zupanc na Mestnem trgu

Pripovednika in učitelja Lojzeta Zupanca poznamo tako Belokranjci kot Škofjeločani. Svojo službeno pot učitelja je začel v Beli krajini, zaključil pa v Škofji Loki. Povsod je zbiral in zapisoval ljudsko izročilo, predvsem pravljice in pripovedke.

Kamniti most 3

Napisal je več knjig, med Ločani je zagotovo najbolj poznana zbirka pripovedk Kamniti most, ki jo je Muzejsko društvo s predstavitvijo Zupančevega življenja in strokovno oceno njegovega dela izdalo že v treh ponatisih, naročite pa jo lahko tudi v društveni spletni trgovini (povezava).

Pripovednik Lojze Zupanc 2

Pripovednik Lojze Zupanc pa je naslov novega dela, ki je konec prejšnjega leta izšlo v založništvu Ljudske knjižnice Metlika. Z njim so se Belokranjci poklonili spominu avtorja, ki je služboval in ustvarjal med njimi, predvsem pa iz pozabe iztrgati njegova dela, objavljena v raznih revijah, glasilih in časopisih. Največ jih je iz hudomušne serije o učitelju Čičigoju, ki jih je objavljal kot podlistke.

Bibliotekarka Gabriela Grlica, ki je pred leti tudi diplomirala z nalogo o življenju in delu Lojzeta Zupanca, je vsa besedila zbrala in uredila ter napisala spremno študijo. Upamo, da bomo lahko njeno delo kmalu predstavili tudi v Škofji Loki.