Skofjeloski Maistrovi borci

V torek, 23. novembra 2021, sta Muzejsko društvo Škofja Loka in Domoljubno društvo general Rudolf Maister Žiri v Sokolskem domu na Mestnem trgu v Škofji Loki skupaj pripravila Blaznikov večer z naslovom

MAISTROVI BORCI S ŠKOFJELOŠKEGA,
ki si ga lahko ogledate tudi na posnetku:

Namen okrogle mize je bil osvetliti dogodke izpred sto treh let, ko je 23. novembra 1918 general Maister s svojo vojsko razorožil in razpustil nemško varnostno stražo ter s tem omogočil priključitev večjega dela slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške Sloveniji. Od leta 2005 je 23. november slovenski državni praznik, ko se spominjamo vloge in pomena prve slovenske vojske, ki je opravila svojo domoljubno dolžnost. In ni jih bilo malo, ki so se klicu dolžnosti odzvali tudi v naših krajih.

Domoljubno društvo general Rudolf Maister Žiri že nekaj let, tako kot tudi druga društva, združena pod okriljem Zveze društev general Maister, zbira in skrbno beleži podatke o Maistrovih borcih z Žirovskega. Svoje raziskovanje želijo razširiti na območje celotne nekdanje loške občine in rešiti pozabe imena in zgodbe tistih, ki so sledili pozivu generala Maistra.

Vabimo vse, ki ste bodisi potomci, sorodniki ali znanci nekdanjih borcev za severno mejo, da se s podatki o Maistrovih borcih s Škofjeloškega oglasite Antonu Bogataju (anton.bogataj@siol.net) in Janezu Jerebu (ddgrm.ziri@gmail.com). 

Na večeru so sodelovali:

  • major mag. Zvezdan Marković, zgodovinar in izjemen poznavalec tega za slovenski narod pomembnega časa,
  • mag. Milan Lovrenčič, častni predsednik Zveze društev General Maister,
  • Anton Bogataj, podpredsednik Domoljubnega društva general Rudolf Maister Žiri in odbornik Muzejskega društva Škofja Loka, ter
  • Janez Jereb, predsednik Domoljubnega društva general Rudolf Maister Žiri.

V Sokolskem domu sta bili ob tej priložnosti na ogled razstavi
ŽIROVCI V BOJIH ZA SLOVENSKO SEVERNO MEJO 1918-1919
in GENERAL MAISTER.