NA ZBORU ČLANOV MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA SO BILA SPREJETA LETNA POROČILA O POSLOVANJU DRUŠTVA

MD_80let_Logotip2

Na zboru članov Muzejskega društva Škofja Loka, ki je bil v četrtek, 21. marca 2019 v Kašči, so navzoči člani (34) sprejeli predlagana poročila za leto 2018 in program dela za leto 2019, ki jih lahko preberete v prilogah.

Pred zborom članov sta  Mojca Ferle, Mestni muzej Ljubljana, in Mojca Šifrer Bulovec, Loški muzej Škofja Loka, predstavili aktivnosti za pripravo nominacije in vpis Klekljanja čipk v Sloveniji na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, ki se je zgodil konec novembra 2018 na zasednju Unescovega medvladnega odbora na otoku Mauritius.

GRADIVA:

Poročilo predsednika:MD Poročilo predsednika 2018
Poročilo blagajnika: Poročilo blagajnika MD za 2018
Podatki o poslovanju MD v letu 2018: Pregled_poslovanja_MD 2018
Izkaz poslovnega izida MD za leto 2018:MD IPI 2018
Bilanca stanja MD 31. 12. 2018:MD BS 31.12.2018
Poročilo nadzornega odbora: Poročilo NO MD 2018
Program dela za leto 2019: Program MD_2019