Blaznikov večer

Sopotnika sodnika Leon Štukelj in dr. Alojz Rant

 četrtek, 21. april 2022, ob 19. uri Miheličeva galerija v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka

Na Blaznikovem večeru bomo spregovorili o zgodbah olimpionika in pravnika Leona Štuklja ter sodnika in duhovnika dr. Alojzija Ranta. Njuni življenjski usodi sta se prepletli takoj po koncu druge svetovne vojne, ko so jima avgusta 1945 sodili na montiranem procesu in ju obtožili dejanj zoper narodno čast. Knjigi, o katerih bomo govorili na tokratnem večeru, bosta izhodišče za boljše poznavanje usod dveh velikih mož iz naše zgodovine.

Monografija Gospod Leon Štukelj in Tovarišija, katere avtorji in sogovorniki na večeru so dr. Ivan Čuk, Alenka Puhar in dr. Aleks Leo Vest, je izšla leta 2019. V njej predstavljajo arhivsko gradivo, ki celovito osvetljuje osebnost Leona Štuklja. Vse dosedanje predstavitve v javnosti so ga izpostavljale kot telovadca z briljantnimi mednarodnimi uspehi, njegovo profesionalno kariero pa je obdajal zid molka. Že leta 1924 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in 20 let služboval kot sodnik, prekinitev njegove sodniške kariere po koncu druge svetovne vojne pa je bila zavita v molk.

 

 

 

Skorajda nepoznana pa je tudi življenjska zgodba dr. Alojza Ranta, rojenega leta 1901 v Retečah pri Škofji Loki. Dr. Rant je služboval na več sodiščih po Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji. Bil je tudi tajnik vrhovnega sodišča t. i. Stola sedmorice v Zagrebu. Potem ko so mu, kljub oprostitvi leta 1946 vzeli volilno pravico, so ga leta 1949 vnovič aretirali in poslali na družbeno koristno delo. Gradil je elektro centralo v Medvodah in Dom milice v Tacnu. Doktor prava je končal še visoko teološko šolo v Pazinu in bil leta 1956 posvečen v duhovnika. Njegovo življenjsko zgodbo je v knjigi Od sodnika do župnika predstavil njegov nečak Ivan Igličar (1930 – 2019), na večeru pa bo o njem spregovoril pranečak Aleksander Igličar.

Večer bo popestrila veteranska tamburaška skupina Bisernica iz Reteč s stoletno tradicijo. Leta 1922 jo je namreč ustanovil prav dr. Alojz Rant.