DANES ZVEČER: BLAZNIKOV VEČER - KREKOVO ZADRUŽNIŠTVO V POVEZAVI S SODOBNIM LASTNIŠTVOM ZAPOSLENIH - ČETRTEK, 11. 5. 2017 V KAŠČI

V sodelovanju s kulturnim društvom dr. Janez Evangelist Krek Selca v Krekovem letu in ob 145-letnici ustanovitve prve zadruge v Sloveniji ( http://www.zadruzna-zveza.si/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4)

pripravljamo Blaznikov večer

Krekovo zadružništvo v povezavi s sodobnim lastništvom zaposlenih,

ki bo v četrtek,   11. maja 2017, ob 19. uri, v Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki.

Zamisli dr. Janeza Evangelista Kreka (1865 – 1917) o zadružništvu bo predstavil zgodovinar dr. Žarko Lazarević, sodelavec Inštituta za novejšo zgodovino, sodobno lastništvo zaposlenih v Sloveniji pa mag. Aleksander Igličar, nekdanji direktor Zavoda za lastništvo zaposlenih.

Na koncu večera bo loška umetnica Sanela Jahić predstavila avtorski film o lastništvu zaposlenih v podjetju Domel Železniki in podjetju Gorenjski glas Kranj.

Prisrčno vabljeni!