NA ZBORU ČLANOV SPREJETA VSA POROČILA

MD_80let_Logotip2

Člani Muzejskega društva Škofja Loka so v torek, 20. marca 2018 na zboru članov sprejeli vsa predlagana poročila, ki so priložena spodaj.

Pristotne člane je uvodoma nagovorila dr. Andreja Valič Zver, direktorica Študijskega centra za narodno spravo iz Ljubljane. Poudarila je velik pomen dolgoletnega delovanja Muzejskega društva Škofja Loka za loški pa tudi slovenski kulturni ter družbeni prostor. Izrazila je začudenje, da društvo za svoje delovanje ni prejelo Zlatega grba Občine Škofja Loka za leto 2017.

V nadaljevanju večera sta Marta Kavčič Keršič in dr. Damjan Hančič predstavila zbornik prispevkov iz mednarodnega simpozija Človekove pravice za vse čase, ki je potekal decembra 2016 v Škofji Loki ob 10. decembru mednarodnem dnevu človekovih pravic.

Na zboru članov je bilo prisotnih 35 članov društva.

Sprejeta poročila:

Izkaz poslovnega izida za leto 2017: MD_IPI-2017

Bilanca stanja 31. 12. 2017: MD_BS-2017

Poročilo predsednika: MD Poročilo predsednika 2017

Poročilo blagajnika: Poročilo blagajnika MD za 2017

Poročilo  nadzornega odbora: poročilo NO MD_2017

Program dela za leto 2018: Program MD_2018