NA ZBORU ČLANOV MUZEJSKEGA DRUŠTVA SO BILA SPREJETA POROČILA ZA LETO 2015 TER IMENOVANI ČLANI NADZORNEGA ODBORA IN ČASTNEGA RAZSODIŠČA

Redni letni zbor članov Muzejskega društva Škofja Loka je bil v torek, 29. marca 2016 v Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu.

Na začetku zbora je zgodovinarka Biljana Ristić, kustosinja Loškega muzeja predstavila zgodovino razvoja Telovadnega društva Sokol v Škofji Loki, ki je bilo ustanovljeno leta 1906.

Zbor članov, na katerem je bilo prisotnih 37 članov,  je vodilo delovno predsedstvo v sestavi dr. Milena Alič (predsednica), Borut Bajželj in Anton Bogataj (člana).

Člani so sprejeli računovodske izkaze društva za leto 2015, poročila predsednika, blagajnika in nadzornega odbora (poročila so v priponkah).

Člani so za mandatno obdobje 2016 – 2020 izvolili člane nadzornega odbora : Antona Bogataja, Vincencija Demšarja in Jureta Svoljšaka, ter člane častnega razsodišča: Alojzija Pavla Florjančiča, Andreja Pippa in Andreja Ranta. 

Poročilo predsednika MD za leto 2015
Poročilo blagajnika MD 2015
Računovodski izkazi MD za leto 2015
NO poročilo 2015

IMG_9346

IMG_9351

IMG_9354

IMG_9355