NA ZBORU ČLANOV IZVOLJEN NOVI (STARI) PREDSEDNIK, ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA IN ZA ČASTNA ČLANA IMENOVANA TONE KOŠIR IN ANDREJ RANT

V torek, 28. marca 2017 je bil redni letni zbor članov Muzejskega društva Škofja Loka, ki se ga je udeležilo 58 članov.

Na začetku zbora članov je Helena Janežič, sodelavka NUK in podpredsednica društva, predstavila bogato literarno zapuščino dr. Tineta Debeljaka, ki je januarju 2017 prispela v hrambo v slovensko nacionalno knjižnico. Dr. Debeljak, soustanovitelj Muzejskega društva Škofja Loka leta 1937, je tudi po odhodu iz domovine maja 1945, med rojaki v Argentini nadaljeval delo pisatelja, pesnika, urednika, literarnega kritika in prevajalca ter zapustil izjemen opus in obsežno korespondenco s slovenskimi ustvarjalci, živečimi širom sveta.

Na zboru članov so bila sprejeta poročila za leto 2016 in program dela društva za leto 2017. Sprejeta je bila sprememba Pravil društva, Pravilnika o finančno-računovodskem poslovanju in o delu častnega razsodišča. 

Za predsednika društva je bil za mandatno obdobje 2017  – 2020 ponovno izvoljen mag. Aleksander Igličar, za člane izvršnega odbora pa (po abecednem vrstnem redu): dr. Milena Alič, Ambrož Demšar, Mojca Ferle, Helena Janežič, Blaž Karlin, Štefan Kržišnik, Biljana Ristić, mag. Jože Štukl in Jernej Tavčar. 

Za častna člana sta bila imenovana upokojeni zdravnik Tone Košir ( Košir-utemeljitev za častnega člana ) in upokojeni zobozdravnik Andrej Rant ( Andrej Rant _ utemeljitev).