Na slavnostni proslavi ob prazniku Občine Škofja Loka, ki je bila v četrtek, 30. junija 2022 na Loškem gradu, je župan Tine Radinja

mag. Aleksandru Igličarju podelil Srebrni grb Občine Škofja Loka
za prizadevno delo za prepoznavnost Škofjeloškega pasijona tako doma kot v svetu ter njegovo poglobljeno delo pri ohranjanju zgodovinske in kulturne dediščine.

V utemeljitvi je vključeno tudi njegovo vodenje Muzejskega društva Škofja Loka v letih od 2008 do 2020.

Poleg mag. Aleksandra Igličarja so bili nagrajenci še:

nogometni vratra Jan Oblak je postal častni občan
Jožica Žnidaršič – Zlati grb Občine Škofja Loka
Zveza društve borcev za vrednote NOB Škofja Loka – Srebri grb Občine Škofja Loka
Bronasti grb Občine Škofja Loka so prejeli: gostilničarka Jožica Bernik iz Križne Gore, kovač Jože Kermelj iz Loga in urar Janez Plantarič iz Škofje Loke.

Utemeljitve za vse nagrajence si lahko preberete tukaj: OBČINSKI NAGRAJENCI 2022-utemeljitve

Foto: Denys Shadra