LOŠKI KAPUCINI URADNO VPISANI KOT (SO)NOSILCI DEDIŠČINE ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA

Logo Škofjeloški pasijon

Kapucinski samostan Škofja Loka (loški kapucini) je bil 3. julija 2018 uradno vpisan kot

NOSILEC ENOTE NESNOVNE DEDIŠČINE ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA

v Registru nesnovne dediščine Slovenije, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, strokovno pa zanj skrbi Slovenski etnografski muzej.

Škofjeloški pasijon je bil 15. decembra 2008 kot prva enota vpisan v slovenski Register nesnovne dediščine, kot njegov nosilec pa je bila vpisana Občina Škofja Loka.

Škofjeloški pasijon je bil 1. decembra 2016 kot prva slovenska enota vpisan na UNESCOV Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Ker je Občina Škofja Loka predvesem nosilec priprav in izvedbe uprizoritve Škofjeloškega pasijona, loški kapucini pa nosilci njegove duhovne dediščine, je bil na pobudo nekaterih posameznikov in loških kapucinov opravljena omenjena dopolnitev slovenskega vpisa.

V Registru nesnovne dediščine Slovenije je pri opisu dejavnosti loških kapucinov zapisano:

“Pri varovanju dediščine Škofjeloškega pasijona ima pomembno vlogo Kapucinski samostan Škofja Loka, ki v samostanski knjižnici hrani rokopisni kodeks, ki ga je leta 1721 napisal pater kapucin Romuald Marušič.

Bratje kapucini so po svojem duhovnem izročilu varuhi duhovne vsebine pasijona in skupaj z Občino Škofja Loka soodgovorni, da Škofjeloški pasijon ostane zvest prvotnemu namenu – to je oznanilu božje ljubezni v Jezusu Kristusu in povezanosti ljudi med seboj.

V samostanski knjižnici je javnosti na ogled stalna panojska predstavitev o Škofjeloškem pasijonu, ki jo je pripravilo Muzejsko društvo Škofja Loka.”

Celoten dokument o dopolnitvi vpisa Škofjeloškega pasijona v Register nesnovne dediščine Slovenije si lahko ogledate tukaj: 2018_07_03 vpis Kapucinov kot nosilcev

Gre za pomembno dopolnitev vpisa, ki loškim kapucinom tudi navzven in formalno priznava status varuhov duhovne vsebine Škofjeloškega pasijona, za kar jim seveda čestitamo.

Prosimo in molimo, da bodo loški bratje kapucini svoje poslanstvo tudi v naprej srčno in skrbno izvajali.