JAVNO STALIŠČE DDR. MARIJE STANONIK OB NEPODELITVI ZLATEGA GRBA MUZEJSKEMU DRUŠTVU ŠKOFJA LOKA

Akademikinja ddr. Marija Stanonik, raziskovalka slovstvene folkoristike in častna občanka Občine Žiri, se je javno odzvala na nepodelitev Zlatega grba Občine Škofja Loka za leto 2017 ob 80-letnici delovanja Muzejskemu društvu Škofja Loka (MD).

V svojem mnenju, ki je bilo v petek, 7. julija 2017 objavljeno v časopisu Gorenjski glas na strani 27, je med drugim zapisala tudi:

Po njegovi (MD – opomba dodana) zaslugi ima to starodavno mesto v loškem gradu imeniten muzej in po zaslugi Loških razgledov nekdanje Loško gospostvo s Selško in Poljansko dolino, najbolj obdelano domoznanstvo in zgodovino tja do srednjega veka. V Loških razgledih je bila vse od ustanovitve leta 1954 in malone do konca avnojske Jugoslavije leta 1991 posebna rubrika posvečena narodnoosvobodilnemu boju med drugo svetovno vojno in še potem se tej tematiki niso odpovedali.

S samostojno Slovenijo je dozorel čas za osvetlitev medvojnega dogajanja tudi z več drugih strani, kar je zgodovinopisju lahko samo v prid – po pregovoru:

Da se resnica prav spozna,
je treba čuti [vsaj] dva zvona.

Četudi je bilo takih člankov zadnja leta več kot poprej, ko zanje niti priložnosti ni bilo,  to ne more biti vzrok, da bi Muzejskemu društvu odrekli prestižno priznanje, saj ne gre samo za zadnje leta njegovega delovanja, temveč za vseh 80 let.

To pomeni, da so tisti, ki so glasovali proti, izničili prizadevanje tudi vseh tistih pred njimi, ki so se trudili ohraniti spomin na zmagovalce v II. svetovni vojni na slovenskih tleh. Na pamet se spomnim imen kot so žirovski prvoborec Milan Žakelj, Svetko Kobal, ki je svojo kalvarijo prestajal v Mauthausnu,  Vinko Govekar, ki je organiziral partizansko šolstvo in postal prvi direktor Alpine v Žireh. “

Celotno mnenje ddr. Marije Stanonik lahko preberete v priloženem pismu: 2017_07_07_Marija Stanonik_Zlati grb