JAVNO PISMO IVANA OMANA IN ZAPIS NOVINARKE DANICE ZAVRL ŽLEBIR V GORENJSKEM GLASU OB NEPODELITVI ZLATEGA GRBA MUZEJSKEMU DRUŠTVU ŠKOFJA LOKA

V časopisu Gorenjski glas je bilo v petek, 26. maja 2017, med pismi bralcev (stran 28) objavljeno pismo gospoda Ivana Omana, častnega občana Občine Škofja Loka in nekdanjega člana predsedstva Republike Slovenije, z naslovom IDEOLOŠKI PREDSODKI. V pismu se gospod Oman odziva na nepodelitev Zlatega grba Občine Škofja Loka Muzejskemu društvu Škofja Loka (MD),  ki jo je podprl.

V pismu med drugim pravi: “V zadevni občinski komisiji je prevladalo mnenje, da MD ni primerno, ker se preveč ukvarja s polpreteklo zgodovino. To da po tem mnenju ni poslanstvo njegovega delovanja. Torej ideološka odločitev, kaj je in kaj ni poslanstvo Muzejskega društva, ki je društvo, ki se po svojem bistvu ukvarja z zgodovino. Očitno se pa nekateri bojijo zgodovine. “

Svoje pismo zaključi z mislijo: “Ali bi se sedaj nekateri radi vrnili tok dogajanj v čas pred septembrom 1989.”

Celotno pismo gospoda Ivana Omana lahko preberete tukaj:  2017_05_26 GG Oman

Na naslovnici iste številke Gorenjskega glasa (nadaljevanje na 8. strani) je bil objavljen prispevek novinarke Danice Zavrl Žlebir z naslovom MUZEJSKO DRUŠTVO BREZ ZLATEGA GRBA.

Celoten prispevek novinarke lahko preberete tukaj:
2017_05_26 GG Žlebir
2017_05_26 GG Žlebir 1

V prispevku je novinarka zapisala tudi pojasnilo Tineta Radinje, loškega podžupana in predsednika Komisije občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je med drugim dejal, da so bili v razpravi na Komisiji omenjeni “tudi pomisleki o tem, da Muzejsko društvo izgublja članstvo, da obstajajo notranja nesoglasja, kako je društvo vodeno”.

Kot je znano, je omenjena komisija pobudo zavrnila s sedmimi glasovi proti in štirimi za.

Na 2. redni seji izvršnega odbora MD, ki je bila v ponedeljek, 30. maja 2017, je izvršni odbor sprejel sklep, da v zvezi z zavrnitvijo pobude, da se MD podeli Zlati grb Občine Škofja Loka za leto 2017 in odmevi nanjo, pripravi stališče, ki bo poslano vsem članom društva in širši javnosti.

V MD je trenutno 294 članov, od leta 2014 se je število članov zmanjšalo za 2 člana. V tem obdobju je članstvo prenehalo 40 članom (največji vzrok je smrt članov), pristopilo pa je 38 novih članov.

Predsednik MD ima po pravilih društva 3-letni mandat. Sedanji predsednik mag. Aleksander Igličar, je bil za nov mandat kot edini kandidat soglasno izvoljen na zboru članov MD 28. marca 2017 (soglasno in kot edini kandidat je bil izvoljen tudi leta 2011 in leta 2014).  Po pravilih MD lahko kandidata za predsednika predlaga izvršni odbor ali najmanj 10 članov društva.

Normalno in demokratično je, da imajo v izvršnem odboru posamezni člani ob posameznih vsebinah lahko različna mnenja, ki jih izražajo na sejah.

mag. Aleksander Igličar
predsednik Muzejskega društva Škofja Loka