JAVNA POBUDA ZA PROGLASITEV 10. DECEMBRA ZA SPOMINSKI DAN OBČINE ŠKOFJA LOKA NA ŽRTVE VSEH VOJN

Muzejsko društvo Škofja Loka je županu Občine Škofja Loka mag. Mihu Ješetu in svetnikom občinskega sveta poslalo

JAVNO POBUDO ZA PROGLASITEV 10. DECEMBRA ZA SPOMINSKI DAN OBČINE ŠKOFJA LOKA NA ŽRTVE VSEH VOJN


Utemeljitev pobude:

  1. V Muzejskem društvu Škofja Loka menimo, da bi se morali v civilni družbi 21. stoletja s spominskim dnevom spominjati žrtev vseh vojn in s tem preseči ozke politične poglede na drugo svetovno vojno, ki so prevladovali v nedavni preteklosti oziroma so še vedno prisotni. Primerno je, da se v Občini Škofja Loka poklonimo spominu vseh žrtev prve svetovne vojne, medvojnih in povojnih žrtev druge svetovne vojne ter tudi smrti Mohorja Berganta, ki je bil junija 1991 žrtev vojne za samostojno državo Slovenijo.
  1. Spominski dan žrtev vseh vojn naj bil povezal ljudi vseh generacij in vseh političnih prepričanj, skratka vse prebivalce Občine Škofja Loka. Ker se dogodkov in žrtev v času prve in druge svetovne vojne ter osamosvojitvene vojne junija 1991 razne ustanove in organizacije ločeno spominjajo ob različnih datumih in priložnostih, menimo, da je svetovni dan človekovih pravic primeren datum, da na ravni Občine Škofja Loka obeležimo spomin na žrtve vseh vojn. V vsaki vojni so namreč grobo kršene osnovne človekove pravice – predvsem pravica do miru na svetu, zaradi tega je to skupen temelj, ki povezuje žrtve vseh vojn. Datum za spominjanje žrtev vseh vojn mora biti brez sence dvoma o njegovi upravičenosti in reprezentativnosti, vsekakor pa brez možnosti za promoviranje ideologij, ki so v 20. stoletju teptale osnovne človekove pravice ali kot izgovor za aktualne politične cilje in interese. Menimo, da svetovni dan človekovih pravic v celoti izpolnjuje omenjene okoliščine.
  1. Z razglasitvijo spominskega dneva žrtev vseh vojn ima Občina Škofja Loka izjemno priložnost, da izkaže svoje visoko obče človeško zavedanje tragičnosti vsake vojne žrtve in vsem izkaže spoštljiv spomin. V tem oziru bi Škofja Loka v Sloveniji lahko ponovno »orala ledino«, kot jo je v preteklosti že na mnogih področjih (najnovejši primer je vpis Škofjeloškega pasijona na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva kot prvi slovenski vpis) in s tem presegla različne poglede na drugo svetovno vojno, ki nas še vedno preveč delijo in s tem močno hromijo naša prizadevanja za boljšo prihodnost vseh nas.K razglasitvi spominskega dneva žrtev vseh vojn bi lahko nagovorili tudi sosednje občine in državo Slovenijo, ki bi se s spominskim dnevom na žrtve vseh vojn uvrstila med visoko civilizirane države, ki podobne spominske dneve že imajo (na primer Memorial Day v ZDA, Rememberance Day  ali Poppy Day v državah bivšega britanskega Commonwealtha).

Celotno besedilo javne pobude lahko preberete v priloženem dokumentu: 2017_01_09-javna-pobuda