IZVRŠNI ODBOR IMENOVAL UREDNICI LOŠKIH RAZGLEDOV IN PASIJONSKIH DONESKOV TER ČLANE UREDNIŠKIH ODBOROV

Na 2. seji, ki je bila v ponedeljek, 31. maja 2017, je izvršni odbor Muzejskega društva Škofja Loka za 3-letno obdobje imenoval novo staro urednico Loških razgledov Marijo Lebar in nove (stare) člane uredniškega odbora Heleno Janežič, Ivico Krek, dr. Matevža Koširja, mag. Toneta Koširja, Judito Šega in dr. Franceta Štukla.

Za novo urednico Pasijonskih doneskov je bila imenovana Helena Janežič, za člane uredniškega odbora pa Alojzij Pavel Florjančič, Blaž Karlin, Hijacinta Klemenčič, mag. Andreja Ravnihar Megušar, dr. Matija Ogrin in Jože Štukl, mag.

Pasijonske doneske soizdajamo s Kulturno-zgodovinskim društvom Lonka Stara Loka, ki je urednico in člane uredniškega odbora imenoval pred kratkim.

Glavni založnik Loških razgledov in Pasijonskih doneskov je Občina Škofja Loka. 

Člani izvršnega odbora so izrazili iskreno zahvalo Alojziju Pavlu Florjančiču, pobudniku izhajanja in  dosedanjem uredniku Pasijonskih doneskov, za njegovo izjemno delo, ki je bilo pomemben kamenček v mozaiku prizadevanj za vpis Škofjeloškega pasijona na UNESCOv Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Novima urednicama in članom uredniškega odbora želimo uspešno in ustvarjalno delo.