KLEKLJANJE ČIPK V SLOVENIJI VPISANO NA UNESCOV REPREZENTATIVNI SEZNAM NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE ČLOVEŠTVA

unesco-intangible-cultural-heritage-logo

Letna skupščina UNESCO konference za nesnovno kulturno dediščino, ki je potekala od 26. novembra 2018 do 1. decembra 2018 na otoku Mauritius je sprejela sklep, da se nominacija

KLEKLJANJE ČIPK V SLOVENIJI

vpiše na UNESCOV reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Poročilo ocenjevalne skupine si lahko ogledate na naslednji povezavi: https://ich.unesco.org/en/13com

Zasedanja UNESCA se je udeležila tudi Mojca Ferle, odbornica našega društva, ki je kot kustosinja Mestnega muzeja Ljubljana zelo aktivno sodelovala pri pripravi nominacije. Načrtujemo, da bomo v začetku leta 2019 pripravili Blaznikov večer, na katerem nam bo Mojca obširneje predstavila pripravo nominacije in vzdužje na konfrerenci UNESCA.

Poleg nominacije Klekljanje čipk v Sloveniji je bila na UNESCOV seznam vpisana tudi nominacija Suhozidna gradnja, ki jo je prijavilo osem držav, med katerimi je tudi Slovenija, in sicer: Hrvaška, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Slovenija, Španija in Švica,

Vpis Klekljanja čipk v Sloveniji pomeni četrti slovenski vpis na UNESCOV reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človešta. Kot prvi je bil leta 2016 vpisan Škofjeloški pasijon, kot drugi Kurentovanje leta 2017, leta 2018 pa je bila vpisana mednarodna prijava suhozidna gradnja, v kateri je bila vključena tudi Slovenija.

Čestitamo vsem strokovnjakom in ustanovam, ki so pripravili in podprli vpis Klekljanja čipk v Sloveniji na prestižni UNESCOV seznam.