LOŠKI RAZGLEDI 69/2022

25.00

Kategorija:

Opis

LOŠKI RAZGLEDI 69/2022
Loški razgledi
urednica Marija Lebar
Muzejsko društvo Škofja Loka
JUNIJ 2023
16 x 23 cm
388

  • Marija Ogrin: Prvi izsledki arheoloških izkopavanj na območju baročne cerkve sv. Martina v Poljanah nad Škofjo Loko
  • Dušan Koman: Ikonografski motiv Svete nedelje v evropski umetnosti – okoliščine nastanka
  • Mojca Šifrer Bulovec: Posvetni prizori na freski Sveta nedelja v Crngrobu
  • Petra Čeh: S polja na pogrnjeno mizo: dokumentarno pričevanje modernega slikarstva Iveta Šubica
  • Petra Čeh, Tina Vrenko: Zlati oltar sv. Ingenuina iz Dražgoš
  • Ana Porok: Ciborij in kelih iz Plečnikove šole za župnijo Poljane
  • Jožica Šparovec: Fotograf Aleksander (Sandi) Jesenovec in Škofja Loka
  • Katarina Kodrič: Odmevna dvojna umora na Škofjeloškem v času kraljevine Jugoslavije
  • Albin Igličar: Prof. dr. Alojz Finžgar (1902 – 1994)
  • Franc Križnar: Martin Železnik (1891 – 1962)
  • Bojan Kofler: Jama v Kamnitniku in njena podzemeljska favna hroščev
  • Matija Križnar, Vili Rakovec: Triasne megalodontidne školjke v Todražu v Poljanski dolini
  • Maja Ferle: Pajki z mokrišče na Jelovici