LOŠKI RAZGLEDI 65/2018

10.00

Kategorija:

Opis

LOŠKI RAZGLEDI 65/2018
LOŠKI RAZGLEDI
urednica Marija LEBAR
Muzejsko društvo Škofja Loka
2019
424

Verena Perko: V letu kulturne dediščine
P. Romuald; Ludvik Kaluža: Škofjeloški pasijon, jezikovno posodobljeno dramsko besedilo
Katarina Sekirnik: Mali kruhek, ned tradicijo in sodobnostjo
Ambrož Demšar: Tole moram povedat
Pavle Blaznik, Andrej Rant: Moji predniki iz Martinj Vrha
Jože Štukl: Loški grad in uršulinke v primežu polpretekle zgodovine
Mojca Jenko: Življenjske postaje Gvidona Birolle
Tone Košir: Pisatelj Matija Malešič in Škofja Loka
Petra Leban Seljak, Alojz Demšar: Zanimivosti iz poljanskega urada Loškega gospostva
Franc Križnar: Glasba izza časov Tavčarjeve Visoške kronike
Tone Košir, Franc Križnar, Jernej Antolin Oman: Anton Dolinar Lučinski
Bojan Kofler: Podzemeljska favna hroščev v Mravljetovem breznu
Matija Križnar: Mioforije in trigonodusi Ferdinanda Seidla

Verena Perko: V letu kulturne dediščine
P. Romuald; Ludvik Kaluža: Škofjeloški pasijon, jezikovno posodobljeno dramsko besedilo
Katarina Sekirnik: Mali kruhek, ned tradicijo in sodobnostjo
Ambrož Demšar: Tole moram povedat
Pavle Blaznik, Andrej Rant: Moji predniki iz Martinj Vrha
Jože Štukl: Loški grad in uršulinke v primežu polpretekle zgodovine
Mojca Jenko: Življenjske postaje Gvidona Birolle
Tone Košir: Pisatelj Matija Malešič in Škofja Loka
Petra Leban Seljak, Alojz Demšar: Zanimivosti iz poljanskega urada Loškega gospostva
Franc Križnar: Glasba izza časov Tavčarjeve Visoške kronike
Tone Košir, Franc Križnar, Jernej Antolin Oman: Anton Dolinar Lučinski
Bojan Kofler: Podzemeljska favna hroščev v Mravljetovem breznu
Matija Križnar: Mioforije in trigonodusi Ferdinanda Seidla