IMENOVANI PREDSTAVNIKI UPORABNIKOV V SVET JAVNEGA ZAVODA 973

Grb_loka_veliki

Občina Škofja Loka je junija 2019 ustanovila Javni zavod 973, Zavod za organizacijo prireditev in dogodkov Škofja Loka, z namenom organiziranja prireditev ter dogodkov na področjih turizma, športa in kulture ter spodbujanje razvoja turizma in športa ter izvajanje javne službe na področju uresničevanja javnega interesa za kulturo v občini.

Osrednje poslanstvo Zavoda 973 do leta 2021 je priprava in izvedba uprizoritve Škofjeloškega pasijona.

V odloku o ustanovitvi je za nadziranje poslovanja Zavoda predviden sedem članski svet zavoda. Občina kot ustanoviteljica je za člane sveta imenovala Romana Hartmana (SDS), Miha Peternelja (Lista Miha Ješe in prijatelji Loke) in Klemena Štiblja (NSi).

Občina je z javnim pozivom povabila vsa društva in ustanove s področja kulture, športa in turizma, da predlagajo svoje predstavnike. Na poziv se je odzvalo dvanajst društev in ustanov, ki so predlagale osem kandidatov. Seznam prijavljenih kandidatov in predlateljev je razviden v priloženem dokumentu: 2019_12_12-Objava kandidatov in upravicencev za glasovanje

Izvedeno je bilo glasovanje, na katerem so kandidati prejeli naslednje število glasov:

– Tine Hafner (7 glasov)
– Petra Čičič (6 glasov)
– Saša Jereb Košir (6 glasov)
– Aleksander Igličar (5 glasov)
– Gorazd Šiberle (5 glasov)
– Hiacinta Klemenčič (4 glasove)
– Špela Golobič (1 glas)
– Gregor Kamin (1 glas).

V svet Zavoda 973 so bili imenovani Tine Hafner, Petra Čičič in Saša Jereb Košir.