IMENOVAN UREDNIŠKI ODBOR LOŠKIH RAZGLEDOV

Na 3. seji izvršnega odbora, ki je bila v ponedeljek, 6. oktobra 2014, so člani na predlog nove glavne urednice Loških razgledov Marije Lebar v uredniški odbor Loških razgledov (v nadaljevanju UO LR) za naslednja tri leta imenovali naslednje člane:

Helena Janežič
mag. Tone Košir (tehnični urednik)
dr. Matevž Košir
Ivica Krek
Judita Šega
dr. France Štukl

Kratka predstavitev članov UO LR:
Marija Lebar: upokojena, dolgoletna direktorica knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, dosedanja članica UO LR. Za urednico LR je bila imenovana na 2. seji izvršnega odbora (19. maja 2014)
Helena Janežič: vodja oddelka za tisk Slovencev izven meja Republike Slovenije v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, podpredsednica Muzejskega društva Škofja Loka, dosedanja članica UO LR
mag. Tone Košir: upokojeni zdravnik, avtor več domoznanskih knjig, dosedanji član UO LR
dr. Matevž Košir, sodelavec Arhiva Slovenije in aktualni predsednik Zveze zgodovinskih društev Slovenije, nov član UO LR
Ivica Krek: profesorica zemljepisa na Gimnaziji Škofja Loka, dosedanja članica UO LR
Judita Šega: Zgodovinski arhiv Ljubljana, vodja enote v Škofji Loki, članica izvršnega odbora društva, dosedanje urednica Loških razgledov
dr. France Štukl: upokojeni umetnostni zgodovinar, dolgoletni vodja arhiva v Škofji Loki, častni občan Škofje Loke in častni član Muzejskega društva Škofja Loka, dosedanji član UO LR

Glavni urednici in članom uredniškega odbora Loških razgledov želimo uspešno nadaljevanje dosedanjega dela.