HELENA JANEŽIČ JE BILA IZVOLJENA ZA NOVO PREDSEDNICO MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA

Na rednem letnem zboru članov Muzejskega društva Škofja Loka, ki je potekal v torek, 30. junija 2020 v Sokolskem domu, so navzoči člani društva (navzočih je bilo 54 članov) soglasno sprejeli poročila o poslovanju društva v letu 2019.

Na zboru članov so bile izvedene tudi volitve predsednice duštva in članov vseh organov.

2020-06-30-md-loski-razgledi-obcni-zbor-ppml-9474Za predsednico društva za mandatno obdobje 3 let je bila soglasno izvoljena gospa HELENA JANEŽIČ, ki je bila zadnjih dvanajst let podpredsednica društva.

Za člane izvršnega odbora so bili soglasno izvoljeni: dr. Milena Alič, mag. Ambrož Demšar, Elizabeta Eržen Podlipnik, Mojca Ferle, mag. Aleksander Igličar, Blaž Karlin, Štefan Kržišnik, Jože Štukl, mag, in Jernej Tavčar.

V izvršni odbor so že imenovane: Marija Lebar, urednica Loških razgledov, Saša Nabergoj, direktorica Loškega muzeja, in Judita Šega, vodja loškega arhiva.

V nadzorni odbor so bili soglasno izvoljeni Tone Bogataj, Vincencij Demšar in Jurij Svoljšak.

V častno razsodišče so bili soglasno izvoljeni Alojzij Pavle Florjančič, Andrej Pipp in Andrej Rant.

Novi predsednici društva in vsem odbornikom želimo uspešno delovanje.