LR 57/2010

Loški razgledi 57/2010

LR 57/2010 so izšli na 422 straneh in prinašajo 44 prispevkov 37 avtorjev. Številko je uredila Judita Šega ob pomoči uredniškega odbora, ki ga sestavljajo: Helena Janežič, Tone Košir, Ivica Krek, Marija Lebar in dr. France Štukl.

V razdelku Razgledi je objavljenih 9 znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki govore o poznoantičnem nomadskem ogledalu z ušescem tipa Čmi-Brigetio, hišnih lastnikih v Škofji Loki in predmestjih sredi 18. stoletja, rodbini Stanonik na škofjeloškem ozemlju do konca 19. stoletja (3. del), začetkih organizirane zdravstvene službe na Poljanskem in Žirovskem, čipkarski šoli na Trati in klekljanju v Gorenji vasi, Rdečem znamenju v Crngrobu in dejavnikih, ki ga ogrožajo, rudniku nad Sorico, jamskem medvedu z Jelovice in raziskavah podzemske favne hroščev v jami Praprotno.

Poseben razdelek je namenjen petsto dvajsetletnim vezem med Idrijo in Škofjo Loko, ki so v preteklosti slonele predvsem na gospodarskih temeljih (dobavi glinenih lončkov, ki so jih za potrebe idrijskega rudnika dobavljali loški lončarji), v zadnjem času pa na strokovnih in osebnih vezeh med zaposlenimi v rudnikih v Idriji in Žirovskem vrhu. Poseben prispevek govori prav o rudniku v Žirovskem vrhu, kjer so pred 50-leti odkrili uranovo rudo.

V razdelku Občina in občinski nagrajenci je predstavljeno mednarodno sodelovanje Občine Škofja Loka z bavarskim Freisingom ter občinski nagrajenci v letih 2010 in 2001. Predstavljeno je tudi delovanje Občine Gorenja vas-Poljane v letu 2010 in njihovi občinski nagrajenci.

Sledi zapis o ustanavljanju Tehtnice Železniki ob 50-letnici delovanja.

Prispevki v razdelkih Gradivo in spomini ter Delovanje Muzejskega društva govore o pomembnih dogodkih in obletnicah v lanskem letu, Razglede pa zaključujejo Predstavitve knjig in kronikadogodkov na Loškem ter Objave virov, kjer objavljamo 6. del srednjeveških obračunov gospostva Škofja Loka (1477–1487).

Naslovnica je posvečena 60-letnici delovanja Gimnazije Škofja Loka, osrednje izobraževalne ustanove v našem kraju.

Pripravila urednica Judita Šega.

Vsebinsko kazalo Loških razgledov 57/2010.