Predstavitev zadnje številke

Loški razgledi 59/2012

Z naslovnice 59. številke Loških razgledov nas pozdravlja kip Žalujoče Slovenije, avtorja Ivana Jurkoviča, iz leta 1928. Dopasni kip ženske v gorenjski narodni noši z avbo na glavi simbolizira trpeče slovenske matere, ki so v 1. svetovni vojni izgubile svoje može in sinove. Spomenik je izklesan iz kraškega marmorja in je bil ob nastanku prvi primer simbolne žalujoče figure na vojaškem spomeniku v tedanji Jugoslaviji.

Več o spomeniku je zapisano v posebnem prispevku v razdelku Razgledi, kjer je objavljenih 9 znanstvenih in strokovnih prispevkov.  Govorijo o inventarnih popisih z loškega gradu z začetka 14. stoletja, elektrifikaciji Škofje Loke med letoma 1894 in 1920, državni meščanski šoli dr. Ivana Tavčarja, razvoju zdravstvene službe v  Škofji Loki od ustanovitve zdravstvenega okrožja do ustanovitve Zdravstvenega doma, znamenitih fizikih in matematikih iz loške okolice (2. del), fotografinji Julijani Šelhaus, spomenikih padlim v 1. svetovni vojni v Škofji Loki in Stari Loki, bakrovih orudenjih v Bodoveljski grapi in novemu slovenskemu endemitu kaplinovemu jajčarju.

Drugi razdelek posega na področje naravoslovja. Sestavljajo ga trije prispevki, ki se navezujejo na strokovno srečanje z naslovom Jesenkovo popoldne v Škofji Loki. Prispevki govorijo o življenjski poti prof. dr. Frana Jesenka, njegovem delu, pri katerem je z uspešnim križanjem rža in pšenice dobil novo poljščino t. i. tritikalo, in o gobah na območju Škofje Loke.

V razdelku Občina in občinski nagrajenci je predstavljeno sodelovanje med prijateljskima občinama Škofja Loka  in Zgornja Bela (Obervellach) na avstrijskem Koroškem ter občinski nagrajenci v letih 2012 in 2003. Predstavljeno je tudi delovanje Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2012 in njihovi občinski nagrajenci.

Na gospodarskih straneh sledi kratek pregled razvoja industrije na Loškem od njenih začetkov do današnjih dni, razdelek Leposlovje pa prinaša prvi del analitičnega zapisa o tem, kaj je poljanskega v poeziji poljanskih avtoric.

Prispevki v razdelkih Gradivo in spomini ter Delovanje Muzejskega društva govore o pomembnih dogodkih in obletnicah v lanskem letu, Razglede pa zaključujejoPredstavitve knjig in kronika dogodkov na Loškem ter Objave virov, kjer objavljamo zadnji del srednjeveških obračunov freisinškega Loškega gospostva in gospostva Klevevž s konca 15. stoletja.

LR 59/2012 so izšli na 451 straneh in prinašajo 50 prispevkov 48 avtorjev. Številko je uredila Judita Šega ob pomoči uredniškega odbora, ki ga sestavljajo: Helena Janežič, Tone Košir, Ivica Krek, Marija Lebar in dr. France Štukl.

Kazalo Loških razgledov 59/2012.

Pripravila urednica Judita Šega.