Bibliografija

Pobudnik in urednik prve številke domoznanskega zbornika Loški razgledi, ki je izšla leta 1954, je bil dr. Branko Berčič. 

Uredniki Loških razgledov so bili:

dr. Branko  Berčič: 1/1954 do 13/1966 in 20/1973 do 25/1978
France Planina: 14/1967 do 19/1972
dr. France Leben: 26/1979 do 37/1990
France Podnar: 38/1991 – 53/2006
Judita Šega: 54/2007 – 60/2013
Marija Lebar: 61/2014 –

Bibliografija prvih 50. številk Loških razgledov je izdana v knjigi z naslovom Bibliografija Loških razgledov 1/1954 – 50/2003, ki sta jo uredili Mojca Ferle in Helena Janežič, in jo lahko kupite na blagajni Loškega Muzeja ali v spletni trgovini. Bibliografijo si lahko ogledate tudi v nadaljevanju, razdeljeno po posameznih desetletjih:

Pobudnik in urednik prve številke domoznanskega zbornika Loški razgledi, ki je izšla leta 1954, je bil dr. Branko Berčič. 

Uredniki Loških razgledov so bili:

dr. Branko  Berčič: 1/1954 do 13/1966 in 20/1973 do 25/1978
France Planina: 14/1967 do 19/1972
dr. France Leben: 26/1979 do 37/1990
France Podnar: 38/1991 – 53/2006
Judita Šega: 54/2007 – 60/2013
Marija Lebar: 61/2014 –

Bibliografija prvih 50. številk Loških razgledov je izdana v knjigi z naslovom Bibliografija Loških razgledov 1/1954 – 50/2003, ki sta jo uredili Mojca Ferle in Helena Janežič, in jo lahko kupite na blagajni Loškega Muzeja ali v spletni trgovini. Bibliografijo si lahko ogledate tudi v nadaljevanju, razdeljeno po posameznih desetletjih: