ZA NAŠO STVAR

ZA NAŠO STVAR, 80 LET MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA Book Cover ZA NAŠO STVAR, 80 LET MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA
DONESKI 38
urednica Helena Janežič
Muzejsko društvo Škofja Loka
2017
16,5 x 23 cm
160

- 80 let mladostne vihravosti in modrosti starejših - Aleksander Igličar

- Pot k izviru - Štefan Kržišnik

 

- Ivan Dolenec (1884–1971) - Helena Janežič

- Pavle Blaznik (1903–1984) - Judita Šega

- Tine Debeljak (1903–1989) - Helena Janežič

- France Planina (1901–1992) - Helena Janežič

- Jakob Šolar (1896–1986) - Helena Janežič

- France Koblar (1889–1975) - Mojca Ferle

- Lovro Sušnik (1887–1964) - Mojca Ferle

- France Košir (1906–1939) - Mojca Ferle

- Ivan Molinaro (1903–1988) - Jernej Tavčar

- Maks Miklavčič (1900–1971) - Helena Janežič

- Martin Gorjanec (1882–1955) - Helena Janežič

- Prehojenih 80 let

 

– 80 let mladostne vihravosti in modrosti starejših – Aleksander Igličar

– Pot k izviru – Štefan Kržišnik

– Ivan Dolenec (1884–1971) – Helena Janežič

– Pavle Blaznik (1903–1984) – Judita Šega

– Tine Debeljak (1903–1989) – Helena Janežič

– France Planina (1901–1992) – Helena Janežič

– Jakob Šolar (1896–1986) – Helena Janežič

– France Koblar (1889–1975) – Mojca Ferle

– Lovro Sušnik (1887–1964) – Mojca Ferle

– France Košir (1906–1939) – Mojca Ferle

– Ivan Molinaro (1903–1988) – Jernej Tavčar

– Maks Miklavčič (1900–1971) – Helena Janežič

– Martin Gorjanec (1882–1955) – Helena Janežič

– Prehojenih 80 let


Genre: DONESKI, https://www.mdloka.si/wp-admin/post-new.php?post_type=book-review#