PRIMORSKA PREŠERNOVA ZDRAVLJICA 1944

PRIMORSKA PREŠERNOVA ZDRAVLJICA 1944 Book Cover PRIMORSKA PREŠERNOVA ZDRAVLJICA 1944
DONESKI 32
urednik Alojzij Pavel Florjančič
Muzejsko društvo Škofja Loka, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
2015
20 x 28 cm
28

Druga, dopolnjena in popravljena izdaja.

Posvečena 70. letnici konca druge svetovne vojne.

Faksimile iz 3. številke časopisa Triglavski odmevi, glasila XXX!. divizije IX. korpusa, izdelala Tehnika IX. korpusa "Partizanski dnevnik", Spodnji Novaki, februar 1944.

Izdano v 250 oštevilčenih izvodih. 


Genre: DONESKI