PRIMORSKA PREŠERNOVA ZDRAVLJICA 1944

PRIMORSKA PREŠERNOVA ZDRAVLJICA 1944 Book Cover PRIMORSKA PREŠERNOVA ZDRAVLJICA 1944
DONESKI 30
Urednik: Alojzij Pavel Florjančič
Muzejsko društvo Škofja Loka, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
2014
20 x 28 cm
28

Faksimile iz 3. številke časopisa Triglavski odmevi, glasila XXX!. divizije IX. korpusa, izdelala Tehnika IX. korpusa "Partizanski dnevnik", Spodnji Novaki, februar 1944.

Izdano v 300. oštevilčenih izvodih.


Genre: DONESKI