KYRIE ELEISON, Slovenski veliki teden

KYRIE ELEISON, Slovenski veliki teden Book Cover KYRIE ELEISON, Slovenski veliki teden
DONESKI 34
Bara Remec, Tine Debeljak
2015
19 x 23 cm
44

Ponatis (faksimile) likovnega albuma KYRIE ELEISON, ki ga je leta 1955 izdala Slovenska kulturna akcija v Buenos Airesu, Argentina.

Ponatis ob sedemdesetletnici Slovenskega velikega križevega pota.

Izdano v 300 oštevilčenih izvodih. 

.


Genre: DONESKI