BLAZNIKOV ZBORNIK

BLAZNIKOV ZBORNIK Book Cover BLAZNIKOV ZBORNIK
DONESKI 11
Uredil: Matjaž Bizjak
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Muzejsko društvo Škofja Loka
2005
19 x 28 cm
478

V spomin Pavleta Blaznika.

Zbornik prispevkov mednarodnega simpozija ob dvestoletnici sekularizacije freisinške in briksenšek posesti na Slovenskem, ki je bil decembra 2003 v Škofji Loki.

V slovenskem in nemškem jeziku. 


Genre: DONESKI