BLAZNIKOVI VEČERI 2008

četrtek, 20. november 2008:
Predstavitev 54. številke Loških razgledov in primerjava uredniške politike Loških razgledov, Železnih niti in Žirovskega občasnika

sreda, 22. oktober 2008:
Pogovor z dr. Brankom Berčičem in predstavitev Bibliografije Loških razgledov 1/1954 – 50/2003

Blaznikov večer je bil posvečen praznovanju 70-letnice Muzejskega društva Škofja Loka.

torek, 20. maj 2008:
Dr. Andrej Rant: Karni in Veneti v Britaniji in Alpah, s podnaslovom: Slovenske in britanske paleoetnične značilnosti v luči evropske prazgodovine

Blaznikov večer je bil posvečen Slovenskemu predsedovanju Evropski uniji v prvi polovici leta 2008.

četrtek, 8. maj 2008:
Svetko Kobal – od predsednika Mestne občine Škofja Loka do jugoslovanskega finančnega strokovnjaka

Blaznikov večer je bil posvečen praznovanju 70-letnice Muzejskega društva Škofja Loka.