Blaznikovi večeri so posvečeni domoznastvu loškega območja. Zamišljeni so kot  predstavitve domoznanskih tem iz raznih strokovnih področij, ki jih posamezni strokovnjaki in raziskovalci podrobneje proučujejo.  Z njimi skušamo širši loški javnosti osvetliti posamezna področja in s tem vzpodbuditi zanimanje zanje. Blaznikovi večeri niso osnovani kot predavanja, temveč kot  predstavitev glavne teme in nato pogovor o  tem, kjer ni nujno, da so vsi o vsem soglasni.

Blaznikovi večeri so vsebinsko nadaljevanje Loških večerov, ki jih je Muzejsko društvo organiziralo takoj po svoji ustanovitvi konec tridesetih let prejšnjega stoletja in z njimi nadaljevalo še nekaj let po drugi svetovni vojni. Na pobudo Vincencija Demšarja so bili pred približno 25-timi večeri ponovno oživljeni in poimenovani po zgodovinarju dr.Pavletu Blazniku (1903 – 1983), ustanovitelju in dolgoletnemu predsedniku društva.

V vseh teh letih so na Blaznikovih večerih sodelovali arheologi, slavisti, geografi, zgodovinarji, filozofi, umetnostni zgodovinarji; in še bi lahko naštevali. Največ je bilo predstavitev novih knjižnih izdaj.

Blaznikovi večeri naj bi bili vsaj štirikrat letno in naj bi poleg predstavljenih vsebin med Ločani povečevali tudi zavedanje o delovanju Muzejskega društva Škofja Loka, ki že več kot 70 let  skrbi za ohranjanje in varovanje kulturne dediščine na širšem Loškem ozemlju in goji ljubezen do naših krajev in ljudi.Blaznikovi večeri (tr. Blaznik evenings) are discussion evenings devoted to getting to know Škofja Loka’s history. They are conceived by a presentation of themes related to various expertise areas examined in detail by experts and researchers. It is how specific areas are highlighted and thereby stimulate interest in them in broader public. Blaznikovi večeri are not conceived as lectures but as a presentation of the main theme, followed by a discussion, where different opinions are accepted.

Regarding content, Blaznikovi večeri are the continuation of Loški večeri, which were organized by the MSŠL right after the establishment at the end of thirties of previous century and continued a few years after the Second World War. At the initiative of Vinko Demšar about 25 yars ago, they were held again and named after the historian Pavle Blaznik (1903 – 1985), the cofounder and long-time president of the MSŠL.

Throughout all these years at Blaznikovi večeri many people including archaeologists, slavists, geographers, historians, philosophers, art historians co-operated. Presentations of new book releases were the most often.

Blaznikovi večeri are supposed to happen at least four times a year and besides of presented contents increase the awareness of the operation of the Museum Society Škofja Loka among Loka’s inhabitants. The MSŠL has already been taking care of preservation and protection of cultural heritage in the wider territory of Loka for more than 70 years, contributing for a loving and caring attitude towards our places and people.