ALOJZIJ PAVEL FLORJANČIČ JE POSTAL ČASTNI ČLAN DRUŠTVA LONKA

Alojzij Pavle FlorjančičNa zboru članov kulturno-zgodovinskega društva Lonka Stara Loka, ki je bil v torek, 12. 2. 2015, so člani društva

za častnega člana društva imenovali

ALOJZA PAVLA FLORJANČIČA,

ki je bil glavni pobudnik ustanovitve društva v letu 2014 in je nosilec domoznanstva v Stari Loki.

Vsebinska utemeljitev: Utemeljitev za imenovanje Alojzija Pavla Florjančila za castnega clana Lonke

Alojziju Pavlu Florjančiču prisrčno čestitamo k imenovanju in se mu tudi v imenu Muzejskega društva Škofja Loka, katerega častni član je postal leta 2010, zahvaljujemo za njegovo izjemno ustvarjalno in plodovito delo.

mag. Aleksander Igličar
predsednik Muzejskega društva Škofja Loka