ALEKSANDER IGLIČAR IN ANDREJA RAVNIHAR MEGUŠAR IMENOVANA V RAZŠIRJENO PREDSEDSTVO ZDRUŽENJA EUROPASSION

Od petka 10. maja do nedelje 12. maja 2019 je v francoskem kraju Tullins blizu Grenobla potekalo 35. letno srečanje združenja EUROPASSION.

IMG_5167Srečanja so se udeležili tudi predstavniki iz Slovenije:

– predstavniki Občine Škofja Loka (članica od 2007): Miha Ješe, Agata Pavlovec, Jože Štukl in Jernej Tavčar

– predstavniki gibanja Pasijonski veter (član Europassiona od 2018): Alojzij Pavel Florjančič,  Aleksander Igličar, Andreja Ravnihar Megušar in Jožica Žnidaršič

Srečanja se je udeležilo 170 predstavnikov iz 33 evropskih pasijonskih mest in združenj iz 13 držav.

Letno srečanje je potekalo v soboto, 11. maja 2019 v prostorih Občine Tullins. Uvodoma je poročilo o delovanju združenja Europassion predstavil generalni sekretar Josef Lang, ki je povzel glavne aktivnosti v zadnjem letu od predhodnega 34. srečanja, ki je bilo 2. junija 2018 v mestu Budaörs na Madžarskem.

IMG_1961Na dnevnem redu so bile tudi volitve v ožje predsedstvo združenja za naslednje 4-letno mandatno obdobje. Volitve so bile izvedene marca 2019 z glasovanjem preko elektronske pošte. Vse članice so prejele glasovnice s kandidati za 4-člansko predsedstvo. Za kandidate so bili predlagani dosedanji člani in sicer: za generalnega sekretarja Josef Lang (Auersmacher, Nemčija), za tajnika Herman Josef Christen (Schönberg, Belgija), za zakladnika Lex Houba (Tegeln, Nizozemska) in za stike z javnostmi Andre Pesleut (Ligny, Belgija). Glasovalo je 52 članic združenja. Predlagani člani so dobili večinsko podporo.

V okviru postopka volitev so članice prejele vabilo za predlaganje kandidatov za razširjeno predsedstvo združenja, ki se izvede na osnovi odločitve oziroma imenovanja članov ožjega predsedstva.  Predlagani so bili: Franz in Wolfgang Miehl (St. Margarethen, Avstrija), Peter Paar (Tegeln, Nizozemska), Andreja Ravnihar Megušar in Aleksander Igličar (Pasijonski veter, Slovenija). Ožje predsedstvo je imenovalo vse predlagane kandidate.

Andreja Ravnihar Megušar je postala koordinatorica slovenskih in hrvaških pasijonskih mest, namesto dosedanjega koordinatorja Franza Miehla.

IMG_1981V nadaljevanju so sledila poročila koordinatorjev za posamezne države in predstavnikov posameznih pasijonskih mest. Poročila so podali: Franz Miehl za Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko in Romunijo, Alojzij Pavel Florjančič, Andreja Megušar in Aleksander Igličar za Pasijonski veter (poročilo v angleškem jeziku: Predstavitev_Europassion 2019-angl_Sandi ), Jože Štukl za Občino Škofja Loka, Jordi Ros i Mas za Španijo, Dominique Martens za Francijo, Flavio Sialino za Italijo in Thomas Hummel za Nemčijo ter Poljsko. Svoje pasijone sta predstavili tudi dve italijanski mesti in eno francosko.

Sledila je predstavitev mest organizatorjev srečanj Europassiona v naslednjih letih, in sicer: 2020: Tirschenreuth (Nemčija), 2021: Škofja Loka (Slovenija), 2022: Esparaguerra (Španija), 2023: Horice na Šumave (Češka).

Sledila je predstavitev pasijonske igre in kraja Tirschenreuth, Nemčija, ki bo gostitelj 36. letnega srečanja Europassiona aprila 2020. Na koncu srečanja sta udeležence nagovorila župan Tullinsa in član pokrajinskega sveta.

IMG_2032Popoldan je bila v cerkvi v Tullinsu sveta maša, ki jo je vodil duhovnik predstavnik škofije Grenoble, maševala pa sta še monsignor Fausto Panvili, duhovni skrbnik Europassiona, in domači župnik. Ob koncu maše je sledila predaja lesene statue Europassiona, ki so ga od predstavnikov Tullinsa prevzeli predstavniki Tirschenreutha.

IMG_2054Zvečer je bil ogled pasijona, ki so ga v domači cerkvi uprizorili gostitelji iz Tullinsa. Pasijon v Tullinsu je bil prvič uprizorjen leta 1993 in od takrat ga uprizarjajo vsako leto. Zadnja leta v njem sodeluje okrog 40 igralcev pasijoncev. Vsebina Jezusovega javnega delovanja in trpljenja se vedno prepleta s sodobnimi temami in izzivi. Besedilo izhaja iz svetopisemskih odlomkov, ki ga vsako leto dopolnijo z aktualnimi izzivi sedanjega IMG_2110življenja. Naslov letošnjega pasijona je bil: Zemlja vam je bila podarjena, saj so bili predstavljeni ekološki in trajnostni izzivi sodobne ureditve in nadaljnjega razvoja družbe. Sredi januarja v prezbiteriju cerkve postavijo oder in sceno, ki naslednje mesece služi za vaje in uprizoritve pasijona, ki jih pripravijo osem. Vsake se lahko udeleži do 500 gledalcev. Zadnja leta je režiser Lucas Montvignier-Monnet, predsednik društva pasijoncev pa IMG_2133Claude Lardanchet.

Navdušujoče je bilo, da so bili igralci pasijonci ves čas aktivno vključeni v organizacijo srečanja Europassion (postrežba hrane in pijače, voden ogled Grenobla …). Iz pasijoncev je žarela izjemna IMG_2167prisrčnost in odprtost. Že na prvem večeru so udeležence zelo razveselili pisni ceniki za pijačo, ki so bili napisani v jezikih vseh držav udeleženk, seveda tudi v slovenščini. Res zelo pozorno in spoštljivo.

IMG_5099