Urednica in uredniški odbor

UREDNICA:  Marija Lebar

ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA:

Helena Janežič
dr. Matevž Košir
mag. Tone Košir
Ivica Krek
Judita Šega
dr. France Štukl