Blaznikovi večeri so posvečeni domoznastvu loškega območja. Zamišljeni so kot  predstavitve domoznanskih tem iz raznih strokovnih področij, ki jih posamezni strokovnjaki in raziskovalci podrobneje proučujejo.  Z njimi skušamo širši loški javnosti osvetliti posamezna področja in s tem vzpodbuditi zanimanje zanje. Blaznikovi večeri niso osnovani kot predavanja, temveč kot  predstavitev glavne teme in nato pogovor o  tem, kjer ni nujno, da so vsi o vsem soglasni.

Blaznikovi večeri so vsebinsko nadaljevanje Loških večerov, ki jih je Muzejsko društvo organiziralo takoj po svoji ustanovitvi konec tridesetih let prejšnjega stoletja in z njimi nadaljevalo še nekaj let po drugi svetovni vojni. Na pobudo Vincencija Demšarja so bili pred približno 25-timi večeri ponovno oživljeni in poimenovani po zgodovinarju dr.Pavletu Blazniku (1903 – 1983), ustanovitelju in dolgoletnemu predsedniku društva.

V vseh teh letih so na Blaznikovih večerih sodelovali arheologi, slavisti, geografi, zgodovinarji, filozofi, umetnostni zgodovinarji; in še bi lahko naštevali. Največ je bilo predstavitev novih knjižnih izdaj.

Blaznikovi večeri naj bi bili vsaj štirikrat letno in naj bi poleg predstavljenih vsebin med Ločani povečevali tudi zavedanje o delovanju Muzejskega društva Škofja Loka, ki že več kot 70 let  skrbi za ohranjanje in varovanje kulturne dediščine na širšem Loškem ozemlju in goji ljubezen do naših krajev in ljudi.