Muzejsko društvo Škofja Loka v okviru svojega poslansta – skrb za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine na širšem Loškem ozemlju – izdaja in sodeluje pri izdajanju literature, ki je povezana z ozemljem nekdanjega Loškega gospostva.

Naslovnica knjige dr. Pavle Blaznik: Škofja Loka in Loško gospostvo

Ob praznovanju 1000-letnice prve omembe Škofje Loke (1973) je izšla knjiga z neprecenljivo vrednostjo za raziskovalce Škofje Loke in njene preteklosti:

Škofja Loka in Loško gospostvo, avtorja dr. Pavla Blaznika.

To monumentalno delo je naravnost vzorčno in najpopolnejše popisuje regionalno, predvsem agrarno zgodovino na Slovenskem. Za Loko je nepogrešljiv domoznanski temelj.

Od aprila 2011 dalje je knjiga dostopna v digitalni obliki na portalu Digitalne knjižnice Slovenije (povezava).

Naslovnica knjige France Planina: Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino

V istem letu je izšla monografija Franceta Planine, Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino.

To je knjiga, ki je doživela že tri izdaje ter podaja naravne, zgodovinske, gospodarske in kulturne značilnosti Loke in okolice.

Od aprila 2011 dalje je knjiga dostopna v digitalni obliki na portalu Digitalne knjižnice Slovenije (povezava).

Naslovnica knjige Zamorc s krono

Leto 1997 zaznamuje nastanek kataloga ob istoimenski razstavi avtorja Petra Hawline, Zamorc s krono.

To je “blagovna znamka”, ki je nekdaj bolj združevala osrednji del Evrope kot danes zlate zvezde Evropske unije. Gre za vsebinsko in oblikovno izvirno delo.

Istega leta je Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka ob praznovanju 60-letnice društva izdala knjižico Profesorski ceh in Muzejsko društvo v Škofji Loki. Prinaša kopico koristnih informacij o ustanovnih članih društva in njihovi publicistični dejavnosti.

Bibliografija profesorja Franceta Planine, ki jo je prav tako pripravila in izdala Knjižnica Ivana Tavčarja v letu 2001, bogati s podrobnim pregledom življenja in dela enega ustanovnih in častnih članov društva.

Naslovnica knjige France Stele Pisana Loka Škofja Loka

V letu 2008 je Muzejsko društvo ob praznovanju 70-letnice izdalo fotomonografijo Pisana Loka Škofja Loka avtorja Fraceta Steleta.

Knjiga predstavlja sodobno, imenitno fotomonografijo velikega formata tisočletnega mesta z bogato kulturno zgodovino.

Knjigo lahko naročite v naši spletni trgovini.

Leta 2013 smo v sodelovanju z založbo Modrijan iz Ljubljane izdali knjižno monografijo IVE ŠUBIC, slikar Poljanske doline.

Urednik knjige je dr. Tomaž Krpič, avtorji strokovnih prispevkov pa: dr. Nadja Zgonik, dr. Miklavž Komelj, Barbara Borčič, Saša Bučan, dr. Tomaž Krpič in Janko Štampfl.

Knjigo lahko naročite v spletni trgovini založbe Modrijan.