Vodniki so samostojna zbirka, v kateri izhajajo publikacije, ki podrobno opisujejo najpomembnejše naravne in kulturne znamenitosti loškega ozemlja.

Kot prva publikacija je leta 1977 izšel vodnik Lubnik, ki ga je uredil dr. Anton Ramovš.