O DRUŠTVU

Muzejsko društvo Škofja Loka je bilo na pobudo »profesorskega ceha« ustanovljeno 23. julija 1937. Glavno poslanstvo društva je bilo pospeševanje domoznanstva na ozemlju nekdanjega loškega gospostva. Že dve leti po ustanovitvi, 27. avgusta 1939, je društvo ustanovilo Loški muzej, ki je bil prvi splošni muzej v Sloveniji ustanovljen na pobudo ljudi.

Svoje poslanstvo uresničujemo z izdajanjem zbornika Loški razgledi, z izdajanjem knjig in publikacij v zbirki Doneski, izdajanjem vodnikov v zbirki Vodniki in izdajanjem drugih knjig. Pripravljamo diskusijske Blaznikove večere, priložnostne razstave in organiziramo priljubljene društvene izlete.

Muzejsko društvo Škofja Loka z izdajanjem Pasijonskih doneskov, vseslovenske pasijonske revije, skrbi za ohranjanje »pasijonske kondicije«, še zlasti v letih, ko se Škofjeloški pasijon ne uprizarja. Bili smo pobudnik Aleje znamenitih Ločanov, v kateri je postavljenih deset obeležij znamenitim Ločanom, med katerimi so tudi glavni ustanovitelji Muzejskega društva Škofja Loka – dr. Pavle Blaznik, dr. Tine Debeljak in profesor France Planina.

Danes Muzejsko društvo Škofja Loka združuje 300 članov in članic, ki v duhu spoštovanja bogate tradicije negujemo skrb za ohranjanje bogate kulturne in naravne dediščine Škofje Loke in njene širše okolice.

Vabim vas, da postanete član Muzejskega društva Škofja Loka in se pridružite veliki družini ljubiteljev loških krajev in ljudi.

mag. Aleksander Igličar
predsednik Muzejskega društva Škofja Loka