ORGANI DRUŠTVA

PREDSEDNIK:
mag. Aleksander Igličar

ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA:
dr. Milena Alič (stiki z občino Gorenja vas Poljane)
mag. Matjaž Čepin (blagajnik)
Mojca Ferle Helena Janežič (podpredsednica)
Blaž Karlin (skrbnik spletne strani)
Marija Lebar (urednica Loških razgledov)
Jana Mlakar (predstavnica Loškega muzeja)
Jernej Antolin Oman (tajnik)
Peter Pipp
Biljana Ristić
Judita Šega (predstavnica Arhiva Ljubljana Enota Škofja Loka) Jože Štukl, mag. (skrbnik Blaznikovih večerov)
Jernej Tavčar (stiki z Občino Škofja Loka)

ČLANI NADZORNEGA ODBORA:
mag. Srečko Beričič (predsednik)
Vincencij Demšar
Peter Pokorn

ČLANI ČASTNEGA RAZSODIŠČA:
Andrej Rant (predsednik)
Tone Bogataj
dr. France Megušar