ORGANI DRUŠTVA

PREDSEDNIK (mandat 2017 – 2020):
mag. Aleksander Igličar

ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA (mandat 2017 – 2020):
dr. Milena Alič (stiki z Občino Gorenja vas Poljane)
mag. Ambrož Demšar (blagajnik) 
Mojca Ferle
(predstavnica društva v svetu zavoda Loški muzej)
Helena Janežič (podpredsednica, urednica Pasijonskih doneskov, članica uredniškega odbora Loških razgledov)
Blaž Karlin (član uredniškega odbora Pasijonskih doneskov)
Štefan Kržišnik (tajnik)
Marija Lebar
(urednica Loških razgledov)
Saša Nabergoj (predstavnica Loškega muzeja Škofja Loka)
Biljana Ristić (skrbnica Blaznikovih večerov) 
Judita Šega (predstavnica Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enota v Škofji Loki, članica uredniškega odbora Loških razgledov)
Jože Štukl, mag.
Jernej Tavčar (stiki z Občino Škofja Loka)

ČLANI NADZORNEGA ODBORA (mandat 2016 – 2020):
Tone Bogataj (predsednik)
Vincencij Demšar
Jure Svoljšak

ČLANI ČASTNEGA RAZSODIŠČA (mandat 2016 – 2020)
Andrej Rant (predsednik)
Alojzij Pavel Florjančič
(član uredniškega odbora Pasijonskih doneskov)
Andrej Pipp